KỂ CHUYỆN PA-XTƠ VÀ EM BÉ

Số trang: 5
Mã số: 479497
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
KỂ CHUYỆN
PA-XTƠ VÀ EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh
ha, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn b câu chuyện
“Pa-xtơ và em bé” bằng lời kể của mình.
2. Kĩ năng: - Hiu được ý nga câu chuyn: ca ngi tài
ng và tấm lòng nhân hu, yêu thương con ngưi hết mc
của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến cho ông cống hiến cho loài người
mt phát minh khoa học.
3. Thái độ: - Yêu mến, biết ơn các nhà khoa học đã cng
hiến tài năng, sức lực cho lợi ích ca xã hội.
II. Chuẩn bị:
+ Giáo viên: B tranh phóng to trong SGK.
+ Học sinh: Bộ tranh SGK.
III. Các hoạt động:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1’
4’
1’
30
10
1. Khởi động: Ổn định.
2. Bài cũ:
- Giáo viên nhận xét
cho điểm
3. Gii thiu bài mi:
Pa-xtơ và em bé.
4. Phát triển các hoạt
động:
Hot động 1: Giáo
viên kể toàn bộ câu
chuyện dựa vào tranh.
Phương pháp: K chuyn.
Đ bài 1: K lại câu chuyn
theo tranh: Pa-x và em
bé.
- t
- Ln lượt học sinh kể lại
việc làm
bảo vệ môi trường.
Hot động lớp.
- Học sinh đọc yêu cầu
của đề bài.
- Cả lớp lắng nghe.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
17
Go vn k chuyn ln
1.
Viết lên bng tên rng t
mưn tiếng nước ngoài:
Lu-i Pa-xtơ, cu bé Giô-
dép, thuốc vắc-xin,
Go vn k chuyn ln
2.
- K li tng đon ca câu
chuyn, chỉ da vào tranh.
Hot động 2: Giáo
viên hướng dẫn học sinh
kể từng đoạn của câu
chuyện dựa vào bộ tranh.
Phương pháp: K
chuyện, động não, đàm
thoại.
Yêu cu hc sinh kể theo
nhóm.
- Học sinh lần lượt kể
quan sát từng tranh.
Hot động nhóm, lớp.
- Tổ chức nhóm.
- Ln lượt trong nhóm,
nhóm trưởng cho từng học
sinh kể (Giỏi, khá, trung
bình, yếu).
- Học sinh tập cách kể lẫn
nhau.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 13:35:03
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:  - Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh họa, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện   “Pa-xtơ và em bé” bằng lời kể của mình. 2. Kĩ năng:         - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tài năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực   của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến cho ông cống hiến cho loài người   một phát minh khoa học. 3. Thái độ:         - Yêu mến, biết ơn các nhà khoa học đã cống   hiến tài năng, sức lực cho lợi ích của xã hội.
— Xem thêm —