KỂ CHUYỆN PA-XTƠ VÀ EM BÉ

Lượt xem: 2157
Số trang: 0
Mã số: 479497
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-05 13:35:03
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  - Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh

họa, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện  

“Pa-xtơ và em bé” bằng lời kể của mình.

2. Kĩ năng:         - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tài

năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực  

của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến cho ông cống hiến cho loài người  

một phát minh khoa học.

3. Thái độ:         - Yêu mến, biết ơn các nhà khoa học đã cống  

hiến tài năng, sức lực cho lợi ích của xã hội. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:  - Dựa vào lời kể của thầy cô và tranh minh họa, học sinh kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện   “Pa-xtơ và em bé” bằng lời kể của mình. 2. Kĩ năng:         - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tài năng và tấm lòng nhân hậu, yêu thương con người hết mực   của bác sĩ Pa-xtơ đã khiến cho ông cống hiến cho loài người   một phát minh khoa học. 3. Thái độ:         - Yêu mến, biết ơn các nhà khoa học đã cống   hiến tài năng, sức lực cho lợi ích của xã hội.
— Xem thêm —