Khoa học: Cao su

Lượt xem: 197
Số trang: 0
Mã số: 479015
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 04:40:40
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  - Kể tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao  

su.

       - Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ  

dùng bằng cao su.

2. Kĩ năng:         - Làm thực hành để tìm ra tính chất đặc  

trưng của cao su.

3. Thái độ:         - Có ý thức giữ gìn vật dụng làm bằng cao  

su.

II. Chuẩn bị:  

-      Giáo viên:     -  Hình vẽ trong SGK trang 62 , 63 .

                         Một số đồ vật bằng cao su như: quả  

bóng, dây chun, I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:  - Kể tên các vật liệu dùng để chế tạo ra cao   su.        - Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ   dùng bằng cao su. 2. Kĩ năng:         - Làm thực hành để tìm ra tính chất đặc   trưng của cao su. 3. Thái độ:         - Có ý thức giữ gìn vật dụng làm bằng cao   su. II. Chuẩn bị:   -      Giáo viên:     -  Hình vẽ trong SGK trang 62 , 63 .                          Một số đồ vật bằng cao su như: quả   bóng, dây chun,
— Xem thêm —
Từ khóa: khoa hoccao su