SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

Lượt xem: 1484
Số trang: 0
Mã số: 478920
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-16 10:23:45
1. Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? a. b. c. d. Thủy ngân. Rượu Nhôm Nước. 2. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng? a. b. c. d. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp... 1. Ở nhiệt độ trong lớp học, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng? a. b. c. d. Thủy ngân. Rượu Nhôm Nước. 2. Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng? a. b. c. d. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Trong khi đang nóng chảy nhiệt độ tiếp...
— Xem thêm —