Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 59 : AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG

Lượt xem: 838
Số trang: 0
Mã số: 478677
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 07:51:40
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 59 : AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu

chuyện : Bác rất yêu thiếu nhi. Bác rất quan tâm đến thiếu nhi,… - Giáo dục hs biết quan tâm đến người khác. II.ĐỒ DÙNG

DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ...
  Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 59 : AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. -Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài đọc. Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Bác rất yêu thiếu nhi. Bác rất quan tâm đến thiếu nhi,… - Giáo dục hs biết quan tâm đến người khác. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh hoạ...  
— Xem thêm —