Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 49 : SƠN TINH, THUỶ TINH

Số trang: 4
Mã số: 478636
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 07:58:06
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 49 : SƠN TINH, THUỶ TINH I.MỤC TIÊU : -Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt, nghỉ hơi đúng. • -Hiểu nghĩa các từ khó được chú giải cuối bài : Cầu hôn, lê vật, ván, nệp,...Hiểu nội dung truyện : Truyện giải thích nạ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức với Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh...
— Xem thêm —