Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 37 : CHUYỆN BỐN MÙA

Lượt xem: 2372
Số trang: 0
Mã số: 478569
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 08:04:23
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 37 : CHUYỆN BỐN MÙA
I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. • -Hiểu nghĩa các từ mới :

đâm chồi, nảy lộc,...Hiểu ý nghĩa truyện : Bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa mỗi vẽ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc

sống. 3.Thái độ :...
  Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 37 : CHUYỆN BỐN MÙA I.MỤC TIÊU : -Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lí sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. • -Hiểu nghĩa các từ mới : đâm chồi, nảy lộc,...Hiểu ý nghĩa truyện : Bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa mỗi vẽ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống. 3.Thái độ :...  
— Xem thêm —