Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ

Lượt xem: 1622
Số trang: 0
Mã số: 478445
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 08:20:33
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ
I .MỤC TIÊU: - Nắm được ý nghĩa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh… Hiểu nội dung bài : đức tính tốt của bạn Nai

nhỏ “liều mình cứu người”. - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ

khó : ngăn... Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ I .MỤC TIÊU: - Nắm được ý nghĩa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh… Hiểu nội dung bài : đức tính tốt của bạn Nai nhỏ “liều mình cứu người”. - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ khó : ngăn...
— Xem thêm —