Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ

Số trang: 4
Mã số: 478445
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Bài 05 : BN CỦA NAI NHỎ
I .MỤC TIÊU:
- Nắm được ý nghĩa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh…
Hiểu nội dung i : đức tính tốt của bạn Nai nhỏ “liều mình cứu
người”.
- Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa
các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ khó : ngăn cản, hích vai, lao tới,…
- Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: Tranh minh họa. SGK
HS : SGK
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động : (1 phút ) Hát
2. Bài cũ: (4 phút)
-Cho 3 hs đọc lại bài “Làm việc thật là vui” và trả lời câu hỏi.
-GV nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới :
a)Giới thiệu bài: Bạn của Nai nhỏ (Dùng tranh giới thiệu bài)
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
b)Các hoạt động dạy hoc :
TL
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
10ph
*Hoạt động 1: Luyện đọc
Mục tiêu : Đọc đúng toàn bài
Giáo viên đọc mẫu lần 1
-Y/C hs đọc nối tiếp câu .
+Y/C hs phát hiện từ khó, đọc từ khó,
gv ghi bảng : ngăn cản, hích vai, lao
tới,
-Y/C đọc nối tiếp đoạn :
+Y/C hs phát hin tmới, ghi bảng :
ngăn cản, hích vai, thông minh, hung
ác,…
-Hướng dẫn luyện đọc câu
-Đọc đoạn trong nhóm, thi đọc.
-Hs theo dõi
- Đọc nối tiếp
-Hs đọc từ khó
nhân+đồng thanh
-Đọc nối tiếp.
-Đọc, giải nghĩa từ.
-Hs đọc
-Hs trong nhóm đọc với
nhau
-Đại diện nhóm thi đọc.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Nhận xét tuyên dương.
-Cả lớp đồng thanh toàn bài
TIẾT 2 (Chuyển tiết)
TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
15
ph
15
ph
*Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài
Mục tiêu :Hs biết được những đức tính
tốt của bạn Nai nhỏ.
-Y/C hs đọc thầm toàn bài.
-Cho hs đọc câu hỏi SGK và trả lời.
+Nội dung bài nói lên điều gì ?
-Nhận xét chốt ý.
-Giáo dục hs biết giúp đỡ người khác.
*Hoạt động 3 : Luyện đọc lại
Mục tiêu : Học sinh đọc lại toàn bài
theo vai.
-Hs đọc.
-Đọc bài tr lời câu
hỏi
-Hs trả lời.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 08:20:33
Giáo án lớp 2 môn Tập Đọc: Bài 05 : BẠN CỦA NAI NHỎ I .MỤC TIÊU: - Nắm được ý nghĩa các từ mới : ngăn cản, hích vai, thông minh… Hiểu nội dung bài : đức tính tốt của bạn Nai nhỏ “liều mình cứu người”. - Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi sau dấu chấm, đáu phẩy và giữa các cụm từ. Đọc đúng từ ngữ khó : ngăn...
— Xem thêm —