Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Số trang: 5
Mã số: 478037
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
KỂ CHUYỆN
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON NAI
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Hiu ý nghĩa câu chuyn: Vẻ đp của con nai
dưi ánh trăng có sức cm hóa mnh m đi vi ngưi đi săn,
khiến anh phi hạ súng, không n bắn nai.
2. Kĩ năng: - Chdựa vào tranh minh họa và li cthích
dưới tranh học sinh k lại nội dung từng đoạn cnh yếu của
câu chuyn phỏng đoán kết thúcu chuyn.
- Dựa vào lới k của giáo viên , tranh minh họa và li
cthích ới tranh k lại toàn bộ câu chuyn.
3. Thái độ: - Học sinh biết yêu thiên nhiên, có ý thức
bảo vệ thiên nhiên.
II. Chuẩn bị:
+ GV: B tranh phóng to trong SGK.
+ HS: Tranh trong SGK.
III. Các hoạt động:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1’
4’
1’
30
10
1. Khởi động:
2. Bài cũ:
- Giáo viên nhận xét.
3. Gii thiệu bài mới:
- Người đi săn và con nai.
4. Phát triển các hoạt
động:
Hot động 1: Hc sinh
kể lại từng đoạn câu
chuyện chỉ dựa vào tranh
và chú thích dưới tranh.
Phương pháp: K
chuyện, đàm thoại.
- Đề bài: Kể chuyện theo
tranh: “Người đi săn và
con nai”.
- t
- Vài học sinh đọc lại bài
đã viết vào vở.
- Học sinh lắng nghe.
Hot động lớp, cá nhân.
- Học sinh đọc yêu cầu đề
bài.
- Học sinh quan sát v
tranh đọc lời chú thích
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
5’
10
- u yêu cầu.
Hot động 2: Hc sinh
phỏng đoán kết thúc câu
chuyện, kể tiếp câu
chuyện.
Phương pháp: Động não,
kể chuyện.
- u yêu cầu.
- Gợi ý phần kết.
Hot động 3: Nghe
thầy (cô) kể lại toàn b
câu chuyện, học sinh kể
toàn b câu chuyện.
Phương pháp: K
chuyện.
từng tranh rồi kể lại nội
dung ch yếu của từng
đoạn.
- Lớp lắng nghe, bổ sung.
Hot động nhóm đôi,
lớp.
- Trao đổi nhóm đôi tìm
phần kết của chuyện.
- Đại diện kể tiếp câu
chuyện
Hot động lớp, cá nhân.
- Học sinh lắng nghe.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 13:19:53
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:  -  Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Vẻ đẹp của con nai   dưới ánh trăng có sức cảm hóa mạnh mẽ đối với người đi săn,   khiến anh phải hạ súng, không nỡ bắn nai. 2. Kĩ năng:         - Chỉ dựa vào tranh minh họa và lời chú thích   dưới tranh học sinh kể lại nội dung từng đoạn chính yếu của   câu chuyện phỏng đoán kết thúc câu chuyện.        - Dựa vào lới kể của giáo viên , tranh minh họa và lời   chú thích dưới tranh kể lại toàn bộ câu chuyện. 3. Thái độ:         - Học sinh biết yêu thiên nhiên, có ý thức   bảo vệ thiên nhiên.
— Xem thêm —