Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Lượt xem: 1873
Số trang: 0
Mã số: 478037
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 13:19:53
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:  -  Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Vẻ đẹp của con nai  

dưới ánh trăng có sức cảm hóa mạnh mẽ đối với người đi săn,  

khiến anh phải hạ súng, không nỡ bắn nai.

2. Kĩ năng:         - Chỉ dựa vào tranh minh họa và lời chú thích  

dưới tranh học sinh kể lại nội dung từng đoạn chính yếu của  

câu chuyện phỏng đoán kết thúc câu chuyện.

       - Dựa vào lới kể của giáo viên , tranh minh họa và lời  

chú thích dưới tranh kể lại toàn bộ câu chuyện.

3. Thái độ:         - Học sinh biết yêu thiên nhiên, có ý thức  

bảo vệ thiên nhiên. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:  -  Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Vẻ đẹp của con nai   dưới ánh trăng có sức cảm hóa mạnh mẽ đối với người đi săn,   khiến anh phải hạ súng, không nỡ bắn nai. 2. Kĩ năng:         - Chỉ dựa vào tranh minh họa và lời chú thích   dưới tranh học sinh kể lại nội dung từng đoạn chính yếu của   câu chuyện phỏng đoán kết thúc câu chuyện.        - Dựa vào lới kể của giáo viên , tranh minh họa và lời   chú thích dưới tranh kể lại toàn bộ câu chuyện. 3. Thái độ:         - Học sinh biết yêu thiên nhiên, có ý thức   bảo vệ thiên nhiên.
— Xem thêm —