Đi dồn trước dồn ngang trên ghế thể dục

Lượt xem: 1447
Số trang: 0
Mã số: 477696
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 15:17:30
 Mục đích và yêu cầu.
- Dạy trẻ biết đi dồn bước ngang trên ghế thể dục. Khi đi trẻ biết bước một
chân phải sang bên và thu một chân trái về sát chân phải, lưng thẳng  
- Phát triển cơ chân và tố chất khéo léo  
- Giáo dục trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô.
- Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi. Trẻ chơi vui và hứng thú  Mục đích và yêu cầu. - Dạy trẻ biết đi dồn bước ngang trên ghế thể dục. Khi đi trẻ biết bước một chân phải sang bên và thu một chân trái về sát chân phải, lưng thẳng   - Phát triển cơ chân và tố chất khéo léo   - Giáo dục trật tự trong giờ học biết chú ý lắng nghe cô. - Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi. Trẻ chơi vui và hứng thú
— Xem thêm —