Giáo án văn học - Bài thơ: Bàn tay cô giáo

Số trang: 6
Mã số: 477667
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Giáo án văn học
Bài thơ: Bàn tay cô giáo
Tiết 1
I. Mục đích yêu cầu
- Giúp tr cm nhn và hiu i thơ, nhớ tựa đề bài thơ " Bàn tay cô giáo" nhn
biết được nhp điu của bài thơ. T đó hiểu được ni dung của bài thơ và trả li
câu hi đúng, trọn câu
- Giáo dc tr biết th hin đưc tình cm yêu quý đối vi cô giáo tng qua các
hot động hc tp...
II. Chun b
- Tranh v về cô giáo đang chăm sóc
III. Hướng dn
Hot đng ca Hoạt động ca cháu
1. Ổn định
- Ta t to nh UU
2.Gii thiu
- Hng ngày các con được ba m đưa đế
n
trường vi Cô. Vy các con biết ng
- Đội hình ch U
- Chăm sóc và dạy d
- Dy hát và dy ch
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
vic ca cô là gì không?
- Dy d các con như thế nào?
- Chăm sóc các con ra sao?
- À! Đúng rồi! giáo va dy các con
hc va chăm sóc các con từng miếng
ăn, giấc ngủ. Cô có bài thơ nói v
giáo đó lài" Bàn tay cô giáo " của tác
giả Định Hi. Bây gi sẽ đọc cho các
con nghe nha!
3. Tiến hành
a. Cô đọci t
- Lần 1: Đọc din cm không tranh
- Lần 2: Đọc nói ni dung + giáo dc
-i thơ" Bàn tay cô giáo " nói về mt
giáo có bàn tay rt khéo léo và luôn
yêu thương chăm sóc các b
n nhnhư là
tết tóc, vá áo giống như tay ch c, tay
m hiền. Cho nên các con đến lp h
c thì
các con phi hết sc ngoan ngoãn và
vâng li cô dy bo nha
- Lần 3: đọc din cm tranh
- Ăn, ngủ, chi đầu...
- Tr chú ý lng nghe
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Sau mi lần đọc cô hỏi tên bài thơ, tên
tác gi,
b. Tr đọc bài thơ
- Tr đọc tp th theo nhiu ln
c. Đàm thoi
- Khi các con nghe cô đọc bài thơ các
con thy nhịp điệu của bài thơ như thế
nào?
- Trong bài thơ chú Định Hi đã t v
bàn tay cô giáo như thế nào?
- Thế bàn tay cô giáo khéo léo làm
nhng công vic gì?
- Các con thấy cô giáo đối vi các con
như thế nào?
- À! Đúng rồi cô giáo rt thương yêu
chăm sóc cá con cho nên các con cũng
phi th hiện đựơc tình cảm đó đối vi
giáo ca mình
- Thế các con có yêu thương cô giáo
không? Vì sao các con yêu thương cô
giáo?
- Đọc theo yêu cu ca : Theo t,
nhóm, cá nhân ...
- Dạ thưa cô chậm
- Bàn tay cô rt là khéo léo
- Tết tóc, vá áo cho các con
- Thương yêu, dạy d
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-06 15:26:26
- Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ, nhớ tựa đề bài thơ " Bàn tay cô giáo" nhận biết được nhịp điệu của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ và trả lời câu hỏi đúng, trọn câu - Giáo dục trẻ biết thể hiện được tình cảm yêu quý đối với cô giáo thông qua các hoạt động học tập...
— Xem thêm —