Bài giảng VỢ CHỒNG A PHỦ (Tô Hoài)

Lượt xem: 4421
Số trang: 0
Mã số: 476746
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 05:35:26
Thấy số phận bi thảm và tinh thần đấu tranh tự giải phóng của người dân TB; tư tưởng nhân đạo của TP qua việc phân tích nhân vật Mị & A Phủ. 2. Phân tích được nét đặc sắc trong nghệ thuật. 3. Rèn kĩ năng phân tích tác phẩm tự sự. Thấy số phận bi thảm và tinh thần đấu tranh tự giải phóng của người dân TB; tư tưởng nhân đạo của TP qua việc phân tích nhân vật Mị & A Phủ. 2. Phân tích được nét đặc sắc trong nghệ thuật. 3. Rèn kĩ năng phân tích tác phẩm tự sự.
— Xem thêm —