Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Tập nặn tạo dáng: NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT

Lượt xem: 1105
Số trang: 0
Mã số: 476585
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 15:18:37
Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Tập nặn tạo dáng: NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT
I. Mục tiêu: - Hiểu cách nặn hoặc cách vẽ, cách xé dán con vật. - Biết cách nặn hoặc cách vẽ, cách xé dán con vật. - Nặn hoặc vẽ, xé dán được một con vật theo ý thích. - Yêu mến các con vật và có ý thức chăm sóc các con vật nuôi. II. Chuẩn bị: GV - Sưu tầm tranh con... Giáo án lớp 2 môn Mỹ Thuật: Tập nặn tạo dáng: NẶN HOẶC VẼ, XÉ DÁN CON VẬT I. Mục tiêu: - Hiểu cách nặn hoặc cách vẽ, cách xé dán con vật. - Biết cách nặn hoặc cách vẽ, cách xé dán con vật. - Nặn hoặc vẽ, xé dán được một con vật theo ý thích. - Yêu mến các con vật và có ý thức chăm sóc các con vật nuôi. II. Chuẩn bị: GV - Sưu tầm tranh con...
— Xem thêm —