Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần uê, uy

Lượt xem: 1535
Số trang: 0
Mã số: 476272
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 15:49:45
Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần uê, uy
. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết đúng: uê, uy, bông huệ, huy hiệu. - Đọc đúng câu ứng dụng: Cỏ mọc xanh chân

đê … hoa khoe sắc nơi nơi. - Biết nói liên tục một số câu về chủ đề: tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay. B. ĐỒ DÙNG DẠY -

HỌC: - Tranh ảnh về phương... Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần uê, uy . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết đúng: uê, uy, bông huệ, huy hiệu. - Đọc đúng câu ứng dụng: Cỏ mọc xanh chân đê … hoa khoe sắc nơi nơi. - Biết nói liên tục một số câu về chủ đề: tàu hỏa, tàu thủy, ô tô, máy bay. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Tranh ảnh về phương...
— Xem thêm —