LẦU HOÀNG HẠC (Thôi Hiệu )

Lượt xem: 515
Số trang: 0
Mã số: 476240
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 02:10:18
HS đọc bài thơ, cho biết thể thơ? Bố cục của của bài ? -Sự tích liên quan đến tên lầu. HĐ 3: Trong 4 câu thơ đầu ,nhà thơ sử dụng truyền thuyết nào ? HĐ4: Nhan đề bài thơ là LHH ,nhưng ngoài sự xác định ví trí của lầu Hoàng HS đọc bài thơ, cho biết thể thơ? Bố cục của của bài ? -Sự tích liên quan đến tên lầu. HĐ 3: Trong 4 câu thơ đầu ,nhà thơ sử dụng truyền thuyết nào ? HĐ4: Nhan đề bài thơ là LHH ,nhưng ngoài sự xác định ví trí của lầu Hoàng
— Xem thêm —