Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch

Số trang: 4
Mã số: 476210
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CU:
- HS đọc và viết được: ich, êch, t lịch, con ếch.
- Đọc được câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo ch đề: Chúng em đi du lịch.
B. ĐỒ DÙNG DY - HỌC:
- Thanh chữ gắn bài hoặc gắn nam châm.
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
I. Ổn định lớp:
II. Bài cũ: GV lựa chọn: viết từ - đọc sgk. Tìm từ mới.
III. Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy vần:
+ Vần ich: GV Giới thiệu vần
mới và viết lên bảng: ich.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- GV viết bảng: lịch.
- GV gt lịch và hi: đây là
cái gì ?
- GV viết bảng: Tờ lịch.
+ Vần êch:
- GV Giới thiệu vần mới và viết
lên bảng: êch.
- Hỏi HS: vần mới thứ hai gì
khác với vần mới thứ nhất ?
- GV viết bảng: ếch.
- GV hỏi theo hình: tranh v
con gì ?
- GV viết bảng: con ếch.
- GV dạy từ và câu ứng dụng.
GV viết bảng: vở kịch, vui
thích, mũi hếch, chênh chếch.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần:
ich.
HS viết bảng con: ich.
HS viết thêm vào vần ich chữ l
dấu nặng để tạo thành tiếng
mới: lịch
HS đv, đọc trơn, phân tích tiếng:
lịch
HS đọc trơn: ich, lịch, tờ lịch.
HS đv, đọc trơn, phân tích vần:
êch. HS viết bảng con: êch.
HS viết thêm vào vần: êch dấu
sắc để tạo thành tiếng mới: ếch.
HS đv, đọc trơn, phân tích: ếch.
HS đọc trơn: êch, ếch, con ếch.
HS đọc thầm, phát hiện và gạch
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
chân các tiếng chứa vần mới
trên bảng.
HS đọc trơn tiếng và t.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc toàn bài trong SGK.
b. Luyện Viết: ich, êch.
- GV viết mẫu trên bảng lớp.
- Hd viết từ: tờ lịch, con ếch.
c. Luyện nói theo chủ đề: chúng
em đi du lịch.
GV hd, gi ý HS trả lời theo
tranh.
d. Hd HS làm bài tập.
- HS quan sát nhận xét bức
tranh: 1, 2, 3. HS đọc thầm đoạn
thơ ứng dụng; tìm tiếng mới.
- HS đọc trơn đoạn thơ ứng
dụng.
- HS viết bảng con: ich, êch.
- HS trả lời theo gợi ý của GV.
- HS làm BT vào vở BTTV.
4. CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Vận dụng các trò chơi các bài trên.
- GV khen ngợi HS; Tổng kết tiết học.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 15:53:20
Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần ich, êch MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch. - Đọc được câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chúng em đi du lịch. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Thanh chữ gắn bài hoặc gắn nam châm. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I. Ổn định...  
— Xem thêm —