Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc

Lượt xem: 776
Số trang: 0
Mã số: 476197
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-07 15:54:10
Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc
MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn. - Đọc được câu ứng dụng. - Phát triển lời nói

tự nhiên theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Tranh ảnh biểu diễn: xiếc, múa rối, ca nhạc. -

Thanh chữ gắn bài hoặc... Giáo án lớp 1 môn Tiếng Việt :Tên Bài Dạy : Học vần iêc, ươc MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - HS đọc và viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn. - Đọc được câu ứng dụng. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xiếc, múa rối, ca nhạc. B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Tranh ảnh biểu diễn: xiếc, múa rối, ca nhạc. - Thanh chữ gắn bài hoặc...
— Xem thêm —