TÍNH CHUẨN XÁC , HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH

Lượt xem: 3134
Số trang: 0
Mã số: 476097
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 01:38:14
Oân tập và củng cố kiến thức về văn thuyết minh
Hiểu thế nào là tính chuẩn xác và tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh.

Rèn luyện kĩ năng viết văn bản thuyết minh chuẩn xác và hấp dẫn Oân tập và củng cố kiến thức về văn thuyết minh Hiểu thế nào là tính chuẩn xác và tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. Rèn luyện kĩ năng viết văn bản thuyết minh chuẩn xác và hấp dẫn
— Xem thêm —