KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

Số trang: 0
Mã số: 475998
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 01:18:58
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC   Gíup học sinh:   B. PHƯƠNG TIỆN THỰC HỆN   SGK   Thiết kế bài học   Các tài liệu tham khảo   C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH   GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận   trả lời các câu hỏi   D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC   Kiểm tra bài cũ.   Giới thiệu bài mới   Khi nói về VHDG Lâm Thị Mĩ Dạ đã từng có câu thơ làm xúc động lòng   người:  
— Xem thêm —
Từ khóa: văn họcdân gian