bài giảng TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ

Lượt xem: 8350
Số trang: 0
Mã số: 475989
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-14 01:13:34
A-     MỤC TIÊU BÀI HỌC:
 
Giúp HS:
 
- Cảm nhận được nỗi đau khổ của người chinh phụ phải sống trong cảnh
 
cô đơn, chia lìa đôi lứa và hiểu được ý nghĩa đề cao hạnh phúc lứa đôi
 
qua đoạn trích.
 
- Nắm được ngệ thuật miêu tả nội tâm, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc.
B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:
 
- SGK, SGV.
 
- Sách thiết kế bài học.
 
C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
 
- GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi.
D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 
1) KT bài cũ.
 
2) GT bài mới. A-     MỤC TIÊU BÀI HỌC:   Giúp HS:   - Cảm nhận được nỗi đau khổ của người chinh phụ phải sống trong cảnh   cô đơn, chia lìa đôi lứa và hiểu được ý nghĩa đề cao hạnh phúc lứa đôi   qua đoạn trích.   - Nắm được ngệ thuật miêu tả nội tâm, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc. B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN:   - SGK, SGV.   - Sách thiết kế bài học.   C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:   - GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:   1) KT bài cũ.   2) GT bài mới.
— Xem thêm —