ý nghĩa của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

Số trang: 17
Mã số: 475645
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-13 02:57:45
Gía trị thặng dư là lao động không công của công nhân lao động làm thuê tạo ra,là mục đích ,kết quả hoạt động của tư bản ,của giai cấp tư sản .Trong xã hội xã hội chủ nghĩa ,việc bóc lột sức lao động không công của người công nhân không còn nữa,nhưng không có nghĩa là giá trị thặng dư không còn tồn tại,mà giá trị thặng dư được sử dụng vào mục đích khác không giống như giai cấp tư sản ,đó là giá trị thặng dư thu được là cơ sở ,tiền đề để xây dựng đất nước ,xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất ,vì mục đích phát triển xã hội chủ nghĩa,vì con người
— Xem thêm —
Từ khóa: