Phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức, bài toán cực trị: Bài tập và phương pháp giải

Lượt xem: 493
Số trang: 0
Mã số: 474987
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-12 10:45:57
- Đây là một tài liệu ngắn gồm một số bài toán phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức, các bài toán cực trị của Thầy Nguyễn Tất Thu. Tài liêu trình bày một số phương pháp giải hay với nhiều bài tập khó phù hợp với các bạn ôn thi đại học, các bạn ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Ngoài ra nó cũng là một tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông. - Đây là một tài liệu ngắn gồm một số bài toán phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức, các bài toán cực trị của Thầy Nguyễn Tất Thu. Tài liêu trình bày một số phương pháp giải hay với nhiều bài tập khó phù hợp với các bạn ôn thi đại học, các bạn ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Ngoài ra nó cũng là một tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông.
— Xem thêm —