[Hệ thống thông tin kế toán] Chu trình chi phí

Lượt xem: 6466
Số trang: 0
Mã số: 474935
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-12 10:29:23
 Chu trình chi phí

1. Các sự kiện xảy ra trong CTCP
2. Tổ chức kế toán ghi nhận, xử lý sự kiện, tạo báo cáo  Chu trình chi phí 1. Các sự kiện xảy ra trong CTCP 2. Tổ chức kế toán ghi nhận, xử lý sự kiện, tạo báo cáo
— Xem thêm —