[Hệ thống thông tin kế toán] Chu trình chi phí

Số trang: 25
Mã số: 474935
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-12 10:29:23
 Chu trình chi phí 1. Các sự kiện xảy ra trong CTCP 2. Tổ chức kế toán ghi nhận, xử lý sự kiện, tạo báo cáo
— Xem thêm —