[Hệ thống thông tin kế toán]Hệ thống thông tin kế toán và công nghệ thông tin

Lượt xem: 420
Số trang: 0
Mã số: 474911
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-12 10:21:56
Hệ thống thông tin kế toán và công nghệ thông tin

1. Tổ chức dữ liệu và xử lý trong ứng dụng CNTT

2.Ảnh hưởng của CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống Hệ thống thông tin kế toán và công nghệ thông tin 1. Tổ chức dữ liệu và xử lý trong ứng dụng CNTT 2.Ảnh hưởng của CNTT tới hệ thống kế toán truyền thống
— Xem thêm —