Gây hứng thú giúp trẻ 24, 36 tháng tuổi học tốt môn kể chuyện

Lượt xem: 2509
Số trang: 0
Mã số: 474610
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 10:12:31
Thông qua các câu chuyện, các nhân vật, sự vật hiện tượng gần gũi giúp cho trẻ  

dễ dàng tiếp cận và nhận biết thế giới vạn vật xung quanh phát triển óc tư duy sáng tạo ,  

trí tò mò mà thích khám phá từ đó nảy sinh trong trẻ những nhận thức tình cảm đạo đức,  

tình cảm  thẩm mĩ , yêu quí ông bà ,cha mẹ, thầy cô.Yêu quí loài vật, yêu thiên nhiên cỏ  

cây ,hoa lá. Làm cho tâm hồn trẻ ngày thêm hướng thiện . Thông qua các câu chuyện, các nhân vật, sự vật hiện tượng gần gũi giúp cho trẻ   dễ dàng tiếp cận và nhận biết thế giới vạn vật xung quanh phát triển óc tư duy sáng tạo ,   trí tò mò mà thích khám phá từ đó nảy sinh trong trẻ những nhận thức tình cảm đạo đức,   tình cảm  thẩm mĩ , yêu quí ông bà ,cha mẹ, thầy cô.Yêu quí loài vật, yêu thiên nhiên cỏ   cây ,hoa lá. Làm cho tâm hồn trẻ ngày thêm hướng thiện .
— Xem thêm —