Trắc nghiệm Vi tính 5.0: Trắc nghiệm, soạn thảo trắc nghiệm bài thi

Lượt xem: 218
Số trang: 0
Mã số: 474221
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-08 13:24:29
Phiên bản 5.0 của “Trắc nghiệm - Soạn
thảo trắc nghiệm trên máy vi tính” này
tích hợp nhiều tính năng tiện lợi trong
việc soạn đề, đảo đề trắc nghiệm, cùng
vài tiện ích khác. 

Soạn ngân hàng đề
Ngân hàng đề được soạn thảo theo quy ước:
- Sau hai dấu ! (!!) là nội dung mục, có thể là chú Phiên bản 5.0 của “Trắc nghiệm - Soạn thảo trắc nghiệm trên máy vi tính” này tích hợp nhiều tính năng tiện lợi trong việc soạn đề, đảo đề trắc nghiệm, cùng vài tiện ích khác.  Soạn ngân hàng đề Ngân hàng đề được soạn thảo theo quy ước: - Sau hai dấu ! (!!) là nội dung mục, có thể là chú
— Xem thêm —