bài giảng: bài thơ Nhàn của nguyễn bỉnh khiêm

Số trang: 25
Mã số: 473870
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
A. Th t ngôn.
B. Th t ngôn xen l c ngôn.
C. Ngũ ngôn.
D. L c ngôn.
Câu 1: Bài th “C nh ngày hè” c a Nguy n Trãi thu c ơ
th th gì ? ơ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
Câu 2: Câu th l c ngôn cu i bài “C nh ngày hè” có ơ
ý nghĩa gì ?
A. T o giai đi u hài hoà êm ái.
C. Ng n g n, d n nén c m xúc.
B. Giãn nh p cho dòng th . ơ
D. T o nh p đi u m nh m .
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-11 02:00:55
Nhàn là một chủ đề lớn trong thơ Nguyễn bỉnh khiêm, có trong thơ chữ hán và rất đậm nét thơ nôm.
— Xem thêm —