Giáo trình quản trị bán hàng

Số trang: 169
Mã số: 473728
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 169
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-10 11:24:20
Quyển sách này được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, tư duy trong việc thực hiện công việc quản trị bán hàngGiới thiệu môn họcChương 1 : Khái quát về quản trị bán hàng  Chương 2 : Bản chất của nghề bán hàng  Chương 3 : Giám đốc bán hàng chuyên nghiệp  Chương 4 : Lãnh đạo – phân tích – dự báo – hạn ngạch – lập ngân sách bán hàng  Chương 5 : Quản lý năng suất của lực lương bán hàng  Chương 6 : Xây dựng đội ngũ bán hàng: tuyển dụng và lựa chọn  Chương 7 : Thực hiện chương trình huấn luyện  Chương 8 : Quản lý đội ngũ bán hàng 
— Xem thêm —