Slide luận văn thạc sỹ khoa học quản trị kinh doanh (Slide mẫu)

Lượt xem: 3777
Số trang: 24
Mã số: 47327
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 24
Sao chép
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ TẠI
CÔNG TY TNHH PRUDENTIAL VIỆT NAM
ĐẶNG THANH CẢNH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ TRẦN ÁNH
HÀ NỘI, Tháng 10/2009
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
MỞ ĐẦU
Vai trò của BHNT đối với nền kinh tế
Tầm quan trọng của công tác quản lý đại lý đối với một
công ty Bảo hiểm Nhân thọ
Yêu cầu đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý đại lý tại
Công ty TNHH Prudential Việt Nam.
LÝ DO
CHỌN
ĐỀ TÀI
Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên Thị trường Bảo
hiểm Nhân thọ.
1
2
3
4
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Nội dung của luận văn
1
Cơ sở lý thuyết
chung về bảo hiểm
nhân thọ và đại lý
bảo hiểm nhân thọ
2
Thực trạng công
tác quản lý đại lý
tại Công ty TNHH
BHNT Prudential
Việt Nam.
3
Một số giải pháp,
kiến nghị nhằm
góp phần hoàn
thiện công tác
quản lý mạng lưới
đại lý
Tải xuống 5,000₫ (24 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-02-05 11:49:40
98652.vB98651.vB98649.vB
— Xem thêm —
Bình luận