ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn: HOÁ HỌC

Số trang: 5
Mã số: 473052
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 14:31:37
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    BẾN TRE                                                                               ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Đề thi có 2 trang             TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009-2010                                Môn: HOÁ HỌC                                       Thời gian:180 phút (không kể phát đề)              Câu 1: ( 2,5 điểm)  Hòa tan m gam kim loi R trong dung dch HCl d thu c dung dch A và 1,12 lít H2 (ktc). X lí A  iu ki n thích hp thu c 9,95 gam mu i B duy nh t. Thêm t t KOH d vào dung dch A r i lc kt ta em nung ngoài không khí n kh i lng không i thu c ( m + 1,2) gam ch t rn D. em hòa tan lng D này trong dung dch H2SO4 loãng, v a , c dung dch E. X lí E  iu ki n thích hp thu c 14,05 gam mu i G duy nh t. Xác nh R, B và G. Câu 2: ( 2,0 điểm)Ch c dùng thêm mt thu c th, hãy phân bi t 5 l m t nhãn cha các ch t khí riêng bi t sau : HCl, NH3, H2S, C2H2, SO2.
— Xem thêm —
Từ khóa: hoáthpt12