Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử- Tên bài dạy - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Lượt xem: 567
Số trang: 0
Mã số: 472927
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 04:20:56
A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quan xâm lược Mông – Nguyên , thể hiện . + Quyết tâm chống giặc của quan dân nhà Trần : tập trung vào các sự kiện như Hội nghị Diên Hồng , Hịch tướng sĩ , việc chiến sĩ thích vao tay hai chữ “ Sát thát “ vá chuyên Trần Quốc Toản bóp nát quả cam . + Tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo ( thể hiện ở việc khi giặc mạnh , quan ta chủ động rút khỏi kinh thành , khi chúng suy yếu thì quan ta tiến công quyết liệt và giành được thắng lợi ; hoặc quan ta dúng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt địch trên sông Bạch Đằng ) .B CHUẨN BỊ - Tranh ảnh SGK - Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn C . HOẠT A .MỤC TIÊU : (Theo chuẩn KTKN ) - Nêu được một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quan xâm lược Mông – Nguyên , thể hiện . + Quyết tâm chống giặc của quan dân nhà Trần : tập trung vào các sự kiện như Hội nghị Diên Hồng , Hịch tướng sĩ , việc chiến sĩ thích vao tay hai chữ “ Sát thát “ vá chuyên Trần Quốc Toản bóp nát quả cam . + Tài thao lược của các tướng sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo ( thể hiện ở việc khi giặc mạnh , quan ta chủ động rút khỏi kinh thành , khi chúng suy yếu thì quan ta tiến công quyết liệt và giành được thắng lợi ; hoặc quan ta dúng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt địch trên sông Bạch Đằng ) .B CHUẨN BỊ - Tranh ảnh SGK - Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn C . HOẠT
— Xem thêm —