Giáo án lớp 5 môn Âm Nhạc- Học hát- Bài Hãy giữ cho em bầu trời mầu xanh

Số trang: 4
Mã số: 472675
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 05:20:55
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Thể hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn, chấm dôi, móc kép. 2. Kĩ năng: HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. 3. Thái độ: Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống hoà bình, lên án chiến tranh bạo lực. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cu, máy nghe, băng đĩa. - Tranh ảnh minh họa - Tập đệm đàn và hát. III. Hoạt động dạy hoc: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số : 2. Bài cũ: Kiểm tra 1 nhóm hát, 1 nhóm đọc TĐN Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời mầu xanh I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS hát đúng giai điệu bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Thể hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn, chấm dôi, móc kép. 2. Kĩ năng: HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. 3. Thái độ: Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống hoà bình, lên án chiến tranh bạo lực. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cu, máy nghe, băng đĩa. - Tranh ảnh minh họa - Tập đệm đàn và hát. III. Hoạt động dạy hoc: 1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số : 2. Bài cũ: Kiểm tra 1 nhóm hát, 1 nhóm đọc TĐN 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Nội dung học hát: bài Hãy giữ cho em bài bầu trời xanh * Giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh họa. - GV hỏi các em đã học một số bài hát về chủ đề hoà bình. Em nào có thể kể tên một số bài hát đó? - GV giới thiệu: Hôm nay các em sẽ học bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh, bài hát nói lên ước mơ của tuổi thiếu nhi, đó là được sống trong thế giới yên vui hạnh phúc, không bạo lực, có chiến tranh. Tác giả bài hát là nhạc sĩ Huy Trân. - HS chú ý lắng nghe - HS trả lời - HS chú ý lắng nghe * Đọc lời ca theo tiết tấu * Nghe GV hát mẫu - GV hỏi HS cảm nhận ban đầu về bài hát * Khởi động giọng * Tập hát từng câu - GV chia câu hát: Lời 1 gồm 2 đoạn, đoạn 1 có 4 câu. - Dạy hát từng câu - GV yêu cầu HS lấy hơi ở đầu câu hát - GV chỉ định HS khá hát mẫu - GV hướng dẫn cả lớp hát, phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. - GV yêu cầu HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng những nốt ngân dai và trường độ móc đơn chấm dội, móc kép. * Hát cả bài - HS đọc theo hướng dẫn - HS lắng nghe và cảm nhận - HS hát theo hướng dẫn - HS hát theo hướng dẫn - HS hát theo hướng dẫn - GV đàn - GV hướng dẫn HS tiếp tục sửa những chỗ còn chưa đạt, thể hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. - GV yêu cầu HS tập hát đúng nhịp , thể hiện sắc thái mạnh mẻ của bài hát - HS hát theo hướng dẫn của giáo viên * Củng cố - GV hướng dẫn HS tập trình bày bài hát với cách hát đối đáp. Gv chia lớp thành 2 nửa, một nửa hát đối đáp nhau, đoạn 2 tất cả cùng hát. - GV dặn dò HS học thuộc bài - GV đàn , cả lớp trình bày bày hát kết hợp gõ đệm 4. Tổng kết dặn dò: - Nhận xét giờ học - Dặn dò HS về nhà ôn lại bài
— Xem thêm —
Bình luận