Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử- CHIẾN THẮNG- Điện Biên Phủ trên không

Số trang: 4
Mã số: 472605
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
1
LỊCH SỬ :
CHIẾN THẮNG
“Điện Biên Phủ trên không ”

A . MỤC TIÊU :
Hc xong bàiy , học sinh nêu được :
- Tngày 18 đến 30 -12-1972 ,đế quốc Mĩ đã điên cungng máy bay ti tân nhất ném bom
hòng huỷ diệt Hà Ni .
- Quân dân ta đã chiến đấu anh dũng làm nên mt Đin Biên Phtrên không ”.
B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
- Bản đồ thành phHà Ni .
- c hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to .
- Phiếu học của học sinh .
- Học sinh sưu tầm các tranhnh , tư liệu lịch sử , các truyện kể ,thơ ca về chến thắng lịch sử “
Điện Biên Phủ trên không ”.
C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
I.Kiểm tra Bài cũ : 5’.
Hoạt động dạy Hoạt động học
- Giáo viên gọi 3 học sinh lên bảng về các
câu hi về nội dung bài cũ , sau đó nhn xét
và cho điểm .
- 3 hc sinh lần t lên bng trả lời các câu
hi sau :
+ Hãy thuật lại cuộc tiếnng vào Đại sứ quán
Mĩ của quân giải phóng miền Nam trong dịp
Tết Mậu Tn 1968 .
+ Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968 có
tác động như thế nào đối với nước Mĩ ?
+ Nêu ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi
dy Tết Mậu Thân 1968 .
II. Bài mới : 30’.
1. Giới thiệu bài : 1’.
Ho
ạt động dạy
Ho
ạt động hc
- Giáo viên gii thiệu bài : Vào nhng ngày cui tháng 12m 1972 , đế quốc Mĩ dùngy
bay B52 rải thảm Hà Nội nhằm hu diệt Thủ đô , làm nhụt ý chí và sức chiến đấu của nhân dân
ta , nhằm giành thế thng ti Hội nghị Pa-ri . Nhưng chỉ trong vòng 12 ngày đêm , không lực
Hoa đã bị đánh tan tác . Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên b ngừng ném bom .
Chiến thắng của quân và dân ta nhng ngáy cuối tháng 12 – 1972 ti Hà Ni trở thành biểu
ợng của tinh thần bất khuất v
à ý chí “ quy
ết thắng Mĩ ” của dân tc Việt Nam .
2.Hoạt động 1:
ÂM MƯU CỦA ĐẾ QUỐC
TRONG VIỆC DÙNG MÁY BAY B52 BẮN PHÁ HÀ NI
Ho
ạt động dạy
Ho
ạt động hc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việcnhân
,đọc sách giáo khoa và trả lời các câu hi sau :
+u tình hình của ta trên mt trận chống Mĩ
và chính quyn Sài Gòn sau cuc tổng tiến
ng và nổi dy Tết Mậu Thân 1968 .
+u nhng điều em biết về máy bay B52 ?
+ Đế quốc Mĩ âm u gì trong việc dùng
y bay B52 ?
- Giáo viên cho học sinh trình bày ý kiến
trư
ớc lớp .
- Học sinh đọc sách giáo khoa vàt ra câu tr
li sau đó ghi vào phiếu học tp của mình .
+ Sau cuộc tổng tiến công và nổi dy Tết Mậu
Thân 1968 , ta tiếp tục giành được nhiều thng
li trên chiến trường min Nam . Đế quc Mĩ
buộc phải thoả thuận skí Hiệp định Pa-ri vào
tháng 10 -1972 để chấm dứt chiến tranh , lập
li hòa bình Việt Nam .
+ Máy bay B52 là loại máy bay m bom hin
đại nhất thời ấy , có thể bay cao 16 km nên
pháo cao xạ không bắn được . Máy bay B52
mang khoảng 100 200 quả bom ( gấp 40 lần
các loại máy bay khác ).y bayy còn
được gọi là “ pháo đài bay ”.
+ Mĩ ném bom vào Hà Nội tức là vào trung
tâm đầu não của ta , hòng buc chính phta
chấp nhận kí Hiệp định Pa-ri có li cho Mĩ .
- Mi vấn đề 1 HS phát biểu ý kiến , sau đó các
hc sinh khác bổ sung ý kiến .
- Giáo viên bổ sung thênm cho học sinh : Sau hàng loại thất bại ở chiến trường miền Nam
,mĩ buộc phải kí vi ta một Hiệp định tại Pa-ri . Song ni dung Hiệp định lại do phía ta nêu ra
, lập trường của ta rất kiên định , vì vy Mĩ cố tình lật lọng , mt mặt chúng thoả thuận thời
gian kí vào tháng 10-1972 , mặt khác chúng chuẩn bị ném bom tại Hà Nội . Tổng thống Mĩ
Níchxơn đã ra lệnh sử dụngy bay tối tân nhất lúc bấy giờ là B52 để ném bom Hà Nội .
Tổng thng Mĩ tin rằng cuộc rải thảm này sẽ đưa “ Hà Nội về thời kì đồ đá ” và chúng ta s
ph
ải
Hi
ệp định Pa
-
ri theo các đi
ều khoản do Mĩ đặt ra .
3.Hoạt động 2
HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM QUYẾT CHIẾN
Hoạt động dạy Hoạt động học
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận
nhóm để trìnhy diễn biến 12 ngày đêm
chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân
Hà Nội theo các câu hỏi gợi ý sau :
+ Cuc chiến đấu chống máy bay Mĩ phá hoại
ca quân và dân Hà Ni bắt đầu và kết thúc
vào ngày nào ?
+ Lực lượng và phạm vi phá hoại của máy
bay Mĩ ?
+ Hãy kể trận chiến đấu đem ngày 26-12-
1972 trên bu trời Hà Nội .
+ Kết quả của cuộc chiến đấu 12 ngày đêm
chống máy bay Mĩ phá hoại của quân và dân
Hà Nội.
- Giáo viên t chức cho học sinh báo o kết
quả thảo luận trước lớp.
- Giáo viên hỏi hc sinh cả lớp:
+ Hình ảnh một góc phố Khâm Thiên bị máy
bay tàn phá và việc Mĩ ném bom cả vào bệnh
viện , trường học , bến xe , khu phgọi cho
em suy nghĩ gì ?
- Giáo viên kết luận một số ý chính về din
biến cuộc chiến đấu 12 ngày đêm chống máy
bay M
ĩ phá hoại .
- Học sinh làm việc theo nhóm , mỗi nhóm 4
hc sinh , cùng thảo luận và ghi ý kiến của
nhóm vào phiếu học tập .
Kết qu thảo luận tốt là :
+ Cuộc chiến đấu bắt đầu vào khoảng 20 giờ
ngày 18-12-1972 kéo dài 12 ngày đêm đến
ngày 30-12-1972 .
+ Mĩ dùngy bay B52 ,loại máy bay chiến
đấu hiện đại nhất ồ ạt ném bom phá huỷ Hà
Nội và các vùng phcận , thạm chí chúng ném
bom vào cbệnh viện ,khu phố trong học , bến
xe …
+ Ngày 26-12-1972 , đich tập trung 105 lần
chiếc máy bay B52 ,ném bom trúngn 100
địa điểm ở Hà Ni . Phố Khâm Thiên là nơi bị
tàn phá nặng nhất , 300 người đã chết , 2.000
ngôi nhà bị phá huỷ , Với tinh thần chiến đấu
kiên cường ta bắn rơi 18 máy bay trong đó 8
máy bay B52 , 5 chiếc bị rơi tại chỗ , bắt sống
nhiều phi công Mĩ .
+ Cuộc tập kích bằng máy bay B52 của Mĩ b
đập tan ; 81 máy bay củatrong đó có 34
máy bay B52 bbắn rơi , nhiều chiếc rơi trên
bầu trời Hà Ni . Đây là thất bại nng nề nhất
trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng
oanh liệt nhất trong cuộc chiến đu bảo vệ
miền Bắc . Chiến thắng này được dư luận thế
giới gọi là trận “ Điện Biên Ph trên không ”.
- 4 đại diện của 4 nhóm hc sinh lần lượt trình
y về từng vấn đề trên ,học sinh cả lớp theo
i và b sung ý kiến .
- Tự suy nghĩ và trả lời câu hi :
+ Một số học sinh nêu ý kiến trước lớp .
Ví dụ :
Giặc Mĩ thật độc ác , đ thực hiện dã tâm
của mình chúng sẵn sàng giết cả những người
dân vô ti .
4.Hoạt động 3 :
Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG 12 NGÀY ĐÊM
CHỐNG MÁY BAY MĨ PHÁ HOẠI
Hoạt động dạy Hoạt động học
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 05:36:31
A . MỤC TIÊU : Học xong bài này , học sinh nêu được : - Từ ngày 18 đến 30 -12-1972 ,đế quốc Mĩ đã điên cuồng dùng máy bay tối tân nhất ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội . - Quân dân ta đã chiến đấu anh dũng làm nên một “ Điện Biên Phủ trên không ”. B . ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Bản đồ thành phố Hà Nội . - Các hình minh hoạ sách giáo khoa phóng to . - Phiếu học của học sinh . - Học sinh sưu tầm các tranh ảnh , tư liệu lịch sử , các truyện kể ,thơ ca về chến thắng lịch sử “ Điện Biên Phủ trên không ”. C . MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : I.Kiểm tra Bài cũ : 5’. Hoạt động dạy Hoạt động học - Giáo viên gọi 3 học sinh lên bảng về các - 3 học sinh lần lượt lên bảng trả lời các câu câu hỏi về nội dung
— Xem thêm —