Hãy bình luận câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Số trang: 5
Mã số: 471491
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 5
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-07 03:17:27
Xưa kia ông cha ta đã dạy dỗ chúng ta Uống nước nhớ nguồn, đó là câu tục ngữ có ý nghĩa sâu xa đối với con người sống trong một cộng đồng. Gần gũi và rõ ràng, cụ thể hơn nữa là câu tục ngữ: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Đi sâu vào ý nghĩa câu tục ngữ này, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn truyền thống sống ân nghĩa, thủy chung của nhân dân ta.
— Xem thêm —