ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (Cao học)

Số trang: 3
Mã số: 470479
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-06 08:57:30
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ   1.  Tên học phần:            Luật thương mại quốc tế                  International commercial law   ... 10.      Mô tả vắn tắt học phần:  11.      Tài liệu tham khảo 12.    Đề cương chi tiết môn học: 
— Xem thêm —