BẢNG CỘNG VÀ TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Lượt xem: 1875
Số trang: 0
Mã số: 469704
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 17:20:49
. MỤC TIÊU :  
  + Giúp học sinh :  
-Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán  
  - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ   
- Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán tương ứng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 +Vẽ trên bảng phụ
 + Bộ thực hành toán . MỤC TIÊU :     + Giúp học sinh :   -Củng cố bảng cộng trừ trong phạm vi 10 .Biết vận dụng để làm toán     - Củng cố nhận biết về mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ    - Tiếp tục củng cố và phát triển kỹ năng xem tranh vẽ, đọc và giải bài toán tương ứng . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :  +Vẽ trên bảng phụ  + Bộ thực hành toán
— Xem thêm —
Từ khóa: