ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

Lượt xem: 583
Số trang: 0
Mã số: 469658
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 17:29:17
I. MỤC TIÊU :  
  + Giúp học sinh:  
- Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình  
- Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
  + Bảng phụ ghi các bài tập
Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.
Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình qua việc vẽ đúng hình. Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán . I. MỤC TIÊU :     + Giúp học sinh:   - Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình   - Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :   + Bảng phụ ghi các bài tập Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình. Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình qua việc vẽ đúng hình. Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán .
— Xem thêm —