ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

Số trang: 12
Mã số: 469658
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 17:29:17
I. MỤC TIÊU :     + Giúp học sinh:   - Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình   - Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :   + Bảng phụ ghi các bài tập Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình. Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình qua việc vẽ đúng hình. Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán .
— Xem thêm —