ĐIỂM Ở TRONG ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH

Số trang: 12
Mã số: 469658
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Tên Bài Dy : ĐIỂM TRONG
ĐIỂM NGOÀI MT HÌNH
I. MC TIÊU :
+ Giúp hc sinh:
- Nhn biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ngoài mt hình
- Cng c v cng tr các s tròn chc và gii toán.
II. ĐỒ DÙNG DY HC :
+ Bng ph ghi các bài tp : 1, 2, 3, 4 / 133, 134 SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DY HC CH YU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chun b SGK. Phiếu i tp
2.Kim tra bài cũ :
+ Tiết trước em hc bài gì ? ( Luyn tp )
+ Nhn xét bài làm ca hc sinh trong v i tp toán . Sa bài 4 /
28/ Vi tp
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
+ Giáo viên treo bng ph, gi 1 học sinh đọc li bài toán.Hi : Mun
giải i toán y trưc hết em cn làm gì ? (Đổi 2chc nhãn v = 20 nhãn
v )
+ 1 hc sinh lên bng sa i. Giáo viên cht cách thc hin trình
bày bài gii.
+ Nhn xét bài cũ – KTCB bài mi
3. i mi :
TG
HOẠT ĐỘNG CA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CA HC
SINH
Hot động 1 : Gii thiệu điểm trong
ngoài mt hình.
Mt: Hc sinh nhn biết bước đầu về điểm
ở trong, đim ngoài 1 hình.
-Giáo viên v hình vuông hi : Đây
hình gì ?
-Giáo viên vẽ điểm A và nói :” Đim A
trong hình vuông. “
-Giáo viên vđiểm N i : Điểm N
ngoài hình vuông
-Giáo viên v hình tròn hi : Đây hình
gì ?
-Hình vuông
-5 em lp li
-5 em lp li
-Hình tròn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
-Giáo viên v đim P hi : Điểm P
ngoài hình tròn hay trong hình tròn
-Giáo viên v đim O i : Điểm O
trong hay ngoài hình tròn “
-Giáo viên v 1 hình tam giác, hi hc
sinh : “ Đây là hình?
-Giáo viên vđim E trong nh tam
giác, hi học sinh : Điểm E nm trong hay
ngoài hình tam giác
-VĐiểm B nm ngoài hình tam giác,
hi học sinh : Điểm B nm v trí nào ca
hình tam giác ? “
-Gi hc sinh lp lại : Điểm E trong
hình tam giác. Đim B nm ngoài nh tam
giác
Hot động 2 : Thc hành
Mt : Nhn biết điểm trong, ngi 1
hình qua vic v đúng hình. Cng c v cng tr
các s tròn chc gii toán .
-Cho hc sinh mở SGK đc các câu phn
i hc ( phần đóng khung )
-
5 em l
p l
i đi
m P
ngoài hình
tròn
-5 em lp lại đim O nm trong
hình tròn.
-Hình tam giác
-Điểm E nm trong hình tam giác
-Điểm B nm ngoài hình tam
giác
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-09 17:29:17
I. MỤC TIÊU :     + Giúp học sinh:   - Nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình   - Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :   + Bảng phụ ghi các bài tập Học sinh nhận biết bước đầu về điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình. Nhận biết điểm ở trong, ở ngoài 1 hình qua việc vẽ đúng hình. Củng cố về cộng trừ các số tròn chục và giải toán .
— Xem thêm —