Giáo án Hình Học lớp 8: HÌNH CHỮ NHẬT

Số trang: 0
Mã số: 468504
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-23 13:03:34
A- MỤC TIÊU - HS nắm chắc định nghĩa và các tính chất của hình chữ nhật. Qua đó rút ra dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.- Rèn kĩ năng vẽ hình chữ nhật, vận dụng tính chất của hình chữ nhật để chứng minh - Vận dụng kiến thức về hình chữ nhật trong thực tế.
— Xem thêm —