GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ: KHÁM PHÁ KHOA HỌC Đề tài: MƯA CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN – LỚP MG 5 – 6 TUỔI

Lượt xem: 6486
Số trang: 0
Mã số: 468121
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-10 14:26:20
I/. Yêu cầu:
- Trẻ nhận biết được một số hiện tượng töï nhiên
như: Gió mây , mưa nhỏ , mua to , sấm, chớp,
sét…
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
- Trẻ biết được quá trình tạo thành mưa thông qua
quan sát thí nghiệm sự bốc hơi của nước.
- Sự thay đổi của cảnh vật và con người khi trời
mưa.
- Thấy được ích lợi và tác hại của mưa.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe: Không chơi
ngoài trời mưa, nếu cần ra ngoài thì phải mặc áo
mưa…
II/. Chuẩn bị:
- Trẻ vẽ, làm tranh quá trình tạo thành mưa.
- Quay phim, tìm hình ảnh về trời mưa.
- Đồ dùng thí nghiệm: Nồi thủy tinh, bếp ga nhỏ,
nước, khăn
- Đàn, tivi, máy vi tính.
- Tập hát, đọc đồng dao về trời mưa I/. Yêu cầu: - Trẻ nhận biết được một số hiện tượng töï nhiên như: Gió mây , mưa nhỏ , mua to , sấm, chớp, sét… Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai - Trẻ biết được quá trình tạo thành mưa thông qua quan sát thí nghiệm sự bốc hơi của nước. - Sự thay đổi của cảnh vật và con người khi trời mưa. - Thấy được ích lợi và tác hại của mưa. - Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe: Không chơi ngoài trời mưa, nếu cần ra ngoài thì phải mặc áo mưa… II/. Chuẩn bị: - Trẻ vẽ, làm tranh quá trình tạo thành mưa. - Quay phim, tìm hình ảnh về trời mưa. - Đồ dùng thí nghiệm: Nồi thủy tinh, bếp ga nhỏ, nước, khăn - Đàn, tivi, máy vi tính. - Tập hát, đọc đồng dao về trời mưa
— Xem thêm —