Tổ chức Hoạt Động Nhận Biết Tập Nói. Chủ điểm: Động Vật Đề tài: Gà trống – Gà mái – Con vịt

Lượt xem: 2281
Số trang: 0
Mã số: 468039
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu không hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-10 14:43:31
Mục đích yêu cầu:
1/ Kiến thức:
_Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái,
con vịt
_ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:
 Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn
thóc, chân có cựa, gà trống có mào đỏ.
 Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng
 Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp,
vịt kêu cạp cạp
2/ Kỹ năng:
_Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan
như thị giác, thính giác, xúc giác để nhận biết các con
vật.
_ Nhận ra sự khác nhau giữa gà trống , gà mái, con
vịt qua tiếng kêu.
3/ Ngôn ngữ:
_ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ mới cho trẻ. Dạy trẻ
nói từ: gà trống, gà mái, con vịt, mào gà, mỏ gà, chân
gà, chân vịt...
_ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp và dài,
gà trống gáy ò ó o o, gà mái kêu tục tác, gà mái đẻ
trứng, chân vịt có màng bơi được dưới nước. Mục đích yêu cầu: 1/ Kiến thức: _Dạy trẻ nhận biết và tập nói về con gà trống, gà mái, con vịt _ Dạy trẻ biết được đặc điểm của gà, vịt như:  Gà trống: Gáy ò ó o o, không đẻ trứng, thích ăn thóc, chân có cựa, gà trống có mào đỏ.  Gà mái: Kêu cục tác, đẻ trứng  Con vịt: Chân có màng bơi dưới nước, mỏ dẹp, vịt kêu cạp cạp 2/ Kỹ năng: _Trẻ biết quan sát bằng cách sử dụng nhiều giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác để nhận biết các con vật. _ Nhận ra sự khác nhau giữa gà trống , gà mái, con vịt qua tiếng kêu. 3/ Ngôn ngữ: _ Trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ mới cho trẻ. Dạy trẻ nói từ: gà trống, gà mái, con vịt, mào gà, mỏ gà, chân gà, chân vịt... _ Các câu đơn giản: mỏ gà nhọn, mỏ vịt dẹp và dài, gà trống gáy ò ó o o, gà mái kêu tục tác, gà mái đẻ trứng, chân vịt có màng bơi được dưới nước.
— Xem thêm —