Giáo án: Nhận biết phân biệt Đề tài: Nhận biết - phân biệt Con gà, con vịt màu đỏ Chủ điểm: Thế giới động vật

Lượt xem: 2705
Số trang: 0
Mã số: 466824
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 00:14:02
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Giáo dưỡng:
- Trẻ nhận biết hình dạng, các đặc điểm
của các con vật gà con, vịt con
- Trẻ nhận biết, phân biệt gà con, vịt con
màu đỏ với các con vật khác
2. Phát triển:
- Ngôn ngữ mạch lạc
- Vốn từ
- Tư duy và trí nhớ có chủ đích
- Trẻ nhận biết được màu đỏ
3. Giáo dục:
- Giáo dục trẻ học ngoan
II. PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO:
- Phương pháp trực quan hình ảnh
- Phương pháp dùng lời
III. CHUẨN BỊ:
- 6 tranh: 4 tranh gà con, vịt con màu đỏ,
2 tranh gà con vịt con màu xanh
- Loto hình gà con và vịt con (có dán
keo gai)
Rối gà con vịt con màu đỏ
- Gạch xây ao: 32 viên gạch
IV. BỘ MÔN TÍCH HỢP:
- Nhận biết tập nói vịt con, gà con, màu
đỏ
- Âm nhạc: Ôn bài một con vịt, đàn gà
con I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Giáo dưỡng: - Trẻ nhận biết hình dạng, các đặc điểm của các con vật gà con, vịt con - Trẻ nhận biết, phân biệt gà con, vịt con màu đỏ với các con vật khác 2. Phát triển: - Ngôn ngữ mạch lạc - Vốn từ - Tư duy và trí nhớ có chủ đích - Trẻ nhận biết được màu đỏ 3. Giáo dục: - Giáo dục trẻ học ngoan II. PHƯƠNG PHÁP CHỦ ĐẠO: - Phương pháp trực quan hình ảnh - Phương pháp dùng lời III. CHUẨN BỊ: - 6 tranh: 4 tranh gà con, vịt con màu đỏ, 2 tranh gà con vịt con màu xanh - Loto hình gà con và vịt con (có dán keo gai) Rối gà con vịt con màu đỏ - Gạch xây ao: 32 viên gạch IV. BỘ MÔN TÍCH HỢP: - Nhận biết tập nói vịt con, gà con, màu đỏ - Âm nhạc: Ôn bài một con vịt, đàn gà con
— Xem thêm —