GIÁO ÁN Môi Trường Xung Quanh Đề tài : Chú Bướm Dễ Thương

Số trang: 6
Mã số: 465833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:45:38
I/. Mục đích yêu cầu: - Phát triển nhận thức cho trẻ: Trẻ hiểu về sự phát triển của con bướm: Từ trứng nở thành sâu, sâu thành kén nhộng, nhộng thành bướm. Biết ích lợi của bướm, làm quen cới một số loài bướm. - Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ, phát triển thẩm mỹ trong họat động thể hiện vòng đời của con bướm và tạo ra con bướm. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ Em Hôm Nay – Thế Giới Ngày Mai - Phát trểin ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt sự hiểu biết của mình về loài bướm.  Nội dung tích hợp: - Tạo hình - Âm nhạc. - LQVL.
— Xem thêm —