GIÁO ÁN Môi Trường Xung Quanh Đề tài : Chú Bướm Dễ Thương

Lượt xem: 1930
Số trang: 0
Mã số: 465833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 06:45:38
I/. Mục đích yêu cầu:
- Phát triển nhận thức cho trẻ: Trẻ hiểu về sự phát
triển của con bướm: Từ trứng nở thành sâu, sâu thành
kén nhộng, nhộng thành bướm. Biết ích lợi của
bướm, làm quen cới một số loài bướm.
- Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ, phát triển thẩm
mỹ trong họat động thể hiện vòng đời của con bướm
và tạo ra con bướm.
Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ Em Hôm Nay – Thế Giới Ngày Mai
- Phát trểin ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong việc sử
dụng từ ngữ để diễn đạt sự hiểu biết của mình về loài
bướm.
 Nội dung tích hợp:
- Tạo hình
- Âm nhạc.
- LQVL. I/. Mục đích yêu cầu: - Phát triển nhận thức cho trẻ: Trẻ hiểu về sự phát triển của con bướm: Từ trứng nở thành sâu, sâu thành kén nhộng, nhộng thành bướm. Biết ích lợi của bướm, làm quen cới một số loài bướm. - Phát triển trí tưởng tượng cho trẻ, phát triển thẩm mỹ trong họat động thể hiện vòng đời của con bướm và tạo ra con bướm. Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ Em Hôm Nay – Thế Giới Ngày Mai - Phát trểin ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong việc sử dụng từ ngữ để diễn đạt sự hiểu biết của mình về loài bướm.  Nội dung tích hợp: - Tạo hình - Âm nhạc. - LQVL.
— Xem thêm —