Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6

Lượt xem: 2043
Số trang: 0
Mã số: 464529
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 10:31:32
Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 6 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 +6 hình tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn . III. CÁC HOẠT... Giáo án lớp 1 môn Toán: Tên Bài Dạy : PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6 I. MỤC TIÊU : + Giúp học sinh : - Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ - Thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 6 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 6 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : +Sử dụng bộ đồ dùng dạy toán lớp 1 +6 hình tam giác, 6 hình vuông, 6 hình tròn . III. CÁC HOẠT...
— Xem thêm —