Tổ chức công tác kế toán

Số trang: 25
Mã số: 463463
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 25
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-30 22:08:51
1. Căn cứ tổ chức công tác kế toán  + Căn cứ vào chế độ thể lệ về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước, Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành  + Căn cứ vào các điều kiên cụ thể của đơn vị     - Căn cứ vào đặc điểm, tính chất,mục đích hoạt   động của đơn vị    - Căn cứ vào quy mô, phạm vi (địa bàn) hoạt   động   của đơn vị    - Căn cứ vào trình độ, khả năng chuyên môn và    quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán    - Căn cứ vào trình độ trang bị và sử dụng các   phương tiện kỹ thuật tính toán của đơn vị  2. Ý nghĩa
— Xem thêm —