Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 35 : Ôn tập tự nhiên

Lượt xem: 447
Số trang: 0
Mã số: 463355
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 14:32:52
Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 35 : Ôn tập tự nhiên
I.Mục tiêu: - Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh. II.Đồ dùng học tập: -Tất cả những tranh ảnh mà GV và Hs đã sưu tầm được về chủ đề tự nhiên. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Khởi động:(Ổn định... Giáo án lớp 1 môn Tự Nhiên Xã Hội: Bài 35 : Ôn tập tự nhiên I.Mục tiêu: - Biết quan sát, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh. II.Đồ dùng học tập: -Tất cả những tranh ảnh mà GV và Hs đã sưu tầm được về chủ đề tự nhiên. III.Các hoạt động dạy học chủ yếu: 1.Khởi động:(Ổn định...
— Xem thêm —