Phân tích bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Số trang: 8
Mã số: 463207
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 8
Sao chép
Trong l ch s văn h c cách m ng n c nhà, th t hi m th y nhà th o l i có nh ng tác ướ ế ơ
ph m mang đ m d u n đ c tr ng c a m i giai đo n l ch s và đã đi vàong ng i nh ư ườ ư
th T H u trong th k 20. nh u q h ng, đ t n c thi t tha, sâu n ng đã hóaơ ế ươ ướ ế
thân o nh ng v n th tr tình chính tr đ t t i đ nh cao v ngh thu t th cach m ng ơ ơ
Đ c nh ng v n th , nh ng bài th c a T H u, chúng ta nh c m nh n đ c m t tâm ơ ơ ư ượ
h n th d t dào c m xúc, m t trái tim nn h u, m t t m lòng trung trinh v i Đ ng, v i ơ
T Qu c, v i nhân dân nh c m g n bó tn thi t keo s n v i đ ng bào, đ ng c. ế ơ
“Dù ai thay ng a gi a dòng
Đ i ta v n ng n c h ng c đi
V n là ta đó nh ng khi
Đ u voi ra tr n c u nguy gi ngi
Bao tm lên toàn b sáng tác th c a T H u là vì lý t ng cách m ng, cu c đ u ơ ưở
tranh giành đ c l p dân t c, t do h nh phúc cho nhân n, l ng tâm, chính nghĩa, ươ
ng l ph i trên đ i.. Và m t trong nh ng giá tr tiêu bi u c a th T H u là tính ơ
h ng thi n đ c bi u l v a th m kín, tinh t , v a sâu s c, đ m đà qua 6 t p th n iướ ượ ế ơ
ti ng: T y, Vi t B c, Ra tr n, Gl ng, Máu ế
Bài th “T y” đ c T H u sáng tác o tháng 7/1938; nhan đ bài th tr thànhnơ ư ơ
t p th đ u c a ông. th nói “ T y” là ti ng hát c a ng i thanh niên u n c Vi t ơ ế ườ ướ
Nam giác ng lí t ng Mác Lê Nin trong ngày h i l n c a cách m ng: ưở
T y trongi b ng n ng h
M t tr i chân lí ci qua tim
H n tôi là m t v n hoa ườ
R t đ m h ngr n ti ng chim ươ ế
“T y” là m t th i đi m l ch s đã tr c ti p tác đ ng đ n cu c đ i nhà th khi đ c ế ế ơ ượ
giác ng ch nghĩa Mác – Lênin, m t k ni m sâu s c c a ng i thanh niên u n c b t ườ ướ
g p lí t ng ch m ng,Trong bu i ban đ u y, nh ng ng i thanh niên nh T H u dù ưở ườ ư
nhi t huy t nh ng v n ch a tìm đ c đ ng đi trong ki p s ng l , h b ng t th ế ư ư ư ườ ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
d i ách th ng tr c a th c dân phong ki n “băn khoăn đi ki m l yêu đ i”.Chính trongướ ế ế
hoàn c nh đót ng c ng s n nh n ng h , nh m t tr i xua tan đi nh ng u ám, bu n ưở ư ư
đau, quét s ch mây mù đen t i h ng đ n cho thanh niên m t l s ng cao đ p vì m t ướ ế
t ng lai t i sáng c a dân t c.ươ ươ
Ng i thanh nn h c sinh T H u đã đón nh n lí t ng y không ch b ng kh i óc màườ ưở
b ng c con tim, kng ch b ng nh n th c lí trí mà xu t phát t tình c m:
T y trongi b ng n ng h M t tr i chân lí chói qua tim
T y đã làm cho tâm h n T H u“ b ng n ng h ” đó là m t lu ng ánh ng m nh m ,
r c r c a n ng vàng ch a chan h nh phúc m no.Soi t vào nh ng bài th sau này ta ơ
m i th y h t đ c ni m vui s ng c a T H u tr c ánhng huy hoàng c a cn lí. ế ượ ướ ướ
Đ i đen t i ta ph i tìm ánhng
Ta đi t i ch m t đ ng cách m ng ườ
đó m i là b n ch t c a lí t ng c ng s n đã làm ng i thanh nn 18 tu i y say mê, ưở ườ
ngây ng t tr c m t đi u kì di u: ướ
M t tr i chân lí ci qua tim
M t tr i chân lí là m t hình nh n d t ng tr ng cho lí t ng c a Đ ng,c a cách m ng ượ ư ưở
, m t tr i c a ch nghĩa xã h i. T H u v i t m lòng nhi t thành c a mình đã t hào đón
l y ánhng c a m t tr i, s n sàng hành đ ng chotu ngch m ng cao đ p.B i lí
t ng đã “chói” vào tim- chính là n i k t t c a tình c m, là n i k t h p hài hòa gi a tâmưở ơ ế ơ ế
lí và ý th c ttu ch th c s hành đ ng đúng khi có lí t ng ch m ng, khi có ánhng ưở
r c r c a m t tr i chân lí chi u vào. ế
t ng Cách m ng đã làm thay đ i h n m t con ng i, m t cu c đ i. So sánh đưở ườ
kh ng đ nh m t s bi n đ i kì di u lí t ng Cách m ng đem l i: ế ưở
H n tôi là m t v n hoa lá, ườ
R t đ m h ngr n ti ng chim. ươ ế
Cái gi ng đi u r t t nh và r t say r o r c và ng t l m h n ta ch y u là cái say ng i và ế ư
l m ng t c a lí t ng, c a ni m h nh pc mà t ng đem l i :“h n” ng i đã tr thành ưở ưở ườ
“v n hoa”, m t v n xuân đ p ngào ng t h ng s c, r n ràng ti ng chim hót. đâyườ ư ươ ế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
hi n th c và lãng m n đã hòa quy n vào nhau t o nên cái g i c m, cái s c s ng cho câu ư
th . ơ
N u kh đ u là m t ti ng reo vui ph n kh i thì kh th hai th ba b n quy t tâmế ế ế
th c a ng i thanh niên c ng s n nguy n hòa cáii nh bé c a mình o cái ta chungư ườ
r ng l n c a qu n cng nn dân c n lao.Ng i đ c th t s c m đ ng b i thái đ chân ư
thành thi t tha đ n v v p c a m t nhà th v n xu t thân t giai c p ti u t s n t giácế ế ơ ư
quy t tâm g n bó v I m i ng i: ế ườ
Tôi bu c h n tôi v i m i ng i ườ
Đ tình trang tr i v i trăm n i ơ
Đ h n tôi v i bao h n kh
G n gũin nhau thêm m nh kh i đ i.
“Bu c” và “trang tr i”là hai ki ni m hoàn toàn kc nhau nh ng đ u n m trong ư
nh n th c m i v l s ng c a T H u. “Bu c” là đoàn k t g n bó, t nguy n g n bó đ i ế
nh v i nhân n c n lao, v i h t th y nn dân lao đ ng Vi t Nam ế
Đ tình trang tr i v i trăm n i ơ
c đ nh v trí c a mình đ ng trong hàng ngũ nn dân lao đ ng ch a đ , T H u còn ư
bi u hi n m t tinh th n đoàn k t, tình c m n ng th m, chan a v i nhân dân.Tình yêu ế
ng i, yêu đ i trong T H u đã nâng lên thành ch nghĩa nn đ o c ng s n.Nhà thườ ơ
mu n đ c nh Mác: “Vì l s ng, hy sinh cho cu c s ng - Đ i v i Máctình cao nghĩa ượ ư
r ng”., mong c xây d ng m t kh i đ i v ng ch c làm nên s c m nh qu n cngch ướ
m ng.T đó T H u đã th hi n ni m hãnh di n khi đ c là m t thành viên ru t th t ượ
trong đ i gia đình nh ng ng i nghèo kh b t h nh: ườ
Tôi đã con c a v n n
Là em c a v n ki p pi pha ế
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-30 16:17:29
Trong lịch sử văn học cách mạng nước nhà, thật hiếm thấy nhà thơ nào lại có những tác phẩm mang đậm dấu ấn đặc trưng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã đi vào lòng người như thơ Tố Hữu trong thế kỷ 20. Tình yêu quê hương, đất nước thiết tha, sâu nặng đã hóa thân vào những vần thơ trữ tình chính trị đạt tới đỉnh cao về nghệ thuật thơ ca cách mạng Đọc những vần thơ, những bài thơ của Tố Hữu, chúng ta như cảm nhận được một tâm hồn thơ dạt dào cảm xúc, một trái tim nhân hậu, một tấm lòng trung trinh với Đảng, với Tổ Quốc, với nhân dân và tình cảm gắn bó thân thiết keo sơn với đồng bào, đồng chí.
— Xem thêm —