Giáo án lớp 4: NGỮ PHÁP CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM

Lượt xem: 817
Số trang: 0
Mã số: 462939
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-11 15:25:45
Giáo án lớp 4: NGỮ PHÁP CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM
Giảm tải: Bỏ bài tập 3 (IIA) I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết dùng câu để nêu sự việc yêu cầu, sai khiến, đề nghị, đề

nghị người khác làm. 2. Kỹ năng: Rèn học sinh biết đặt câu với những từ ngữ nêu ý câu cầu khiến, nói đúng giọng cầu khiến.

3. Thái... Giáo án lớp 4: NGỮ PHÁP CÂU CẦU KHIẾN – DẤU CHẤM CẢM Giảm tải: Bỏ bài tập 3 (IIA) I/ Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết dùng câu để nêu sự việc yêu cầu, sai khiến, đề nghị, đề nghị người khác làm. 2. Kỹ năng: Rèn học sinh biết đặt câu với những từ ngữ nêu ý câu cầu khiến, nói đúng giọng cầu khiến. 3. Thái...
— Xem thêm —