Mỹ thuật lớp 2 - Tập nặn tạo dáng tự do - Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật

Lượt xem: 426
Số trang: 0
Mã số: 462014
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-23 17:38:06
Học sinh biết cách nặn, cách vẽ, cách xé dán con vật- Yêu quý các con vật có ích. - Nặn hoặc vẽ, xé dán được một con vật theo cảm nhận của mình. II/ Chuẩn bị GV: - Sưu tầm một số tranh, ảnh về các con vật có hình dáng, màu sắc khác nhau. - Bài tập nặn một số các con vật của học sinh HS : - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ 2. - Đất nặn (đất sét hoặc đất dẻo có màu) hoặc bút chì, màu vẽ hay giấy màu, hồ dán. Học sinh biết cách nặn, cách vẽ, cách xé dán con vật- Yêu quý các con vật có ích. - Nặn hoặc vẽ, xé dán được một con vật theo cảm nhận của mình. II/ Chuẩn bị GV: - Sưu tầm một số tranh, ảnh về các con vật có hình dáng, màu sắc khác nhau. - Bài tập nặn một số các con vật của học sinh HS : - Giấy vẽ hoặc Vở tập vẽ 2. - Đất nặn (đất sét hoặc đất dẻo có màu) hoặc bút chì, màu vẽ hay giấy màu, hồ dán.
— Xem thêm —