Nhúng
Toàn màn hình
/ 2
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-06 18:18:09
1 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ LỚP 6 Cả năm: 3 5 tuần – 35 tiết. Học kỳ I: 1 8 tuần –18 tiết. Học kỳ II: 17 tuần – 17 tiết. Tiết Bài Tên bài Nội dung điều chỉnh (so với SGK xuất bản 2011) và hướng dẫn thực hiện HỌC KÌ I Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết) 1 1+2 Đo độ dài Mục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2): Chuyển một số thành bài tập về nhà. 2 3 Đo thể tích chất lỏng Mục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn tập. 3 4 Đo thể tích chất rắn không thấm nước 4 5 Khối lượng. Đo khối lượng Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc- van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”. 5 6 Lực. Hai lực cân bằng 6 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 7 8 Trọng lực. Đơn vị lực 8 Kiểm tra 9 9 Lực đàn hồi 10 10 Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng Câu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS trả lời. 11 11 Khối lượng riêng + Bài tập Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất: Không dạy. 12 Trọng lượng riêng +Bài tập 13 12 Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi 14 13 Máy cơ đơn giản 15 14 Mặt phẳng nghiêng 16 15 Đòn bẩy 17 Ôn tập 18 Kiểm tra học kỳ I 1 HỌC KÌ II 19 16 Ròng rọc 20 17 Tổng kết chương I : Cơ học Chương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết) 21 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn Câu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS trả lời. 22 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 23 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không yêu cầu HS trả lời. 24 21 Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt Thí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn. 25 22 Nhiệt kế. Nhiệt giai Mục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêm Lưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K. 26 Kiểm tra 27 23 Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo nhiệt độ 28 24 Sự nóng chảy và đông đặc Thí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1. 29 25 Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo) 30 26 Sự bay hơi và ngưng tụ Mục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì HS có thể thực hiện ở nhà. 31 27 Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo ) 32 28 Sự sôi Thí nghiệm hình 28.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn. 33 29 Sự sôi (tiếp theo) 34 30 Tổng kết chương II: Nhiệt học. Bài tập 35 Kiểm tra học kỳ II GVBM: Vương Thị Thu 2
— Xem thêm —
Bình luận