phan phoi chuong trinh Vat li 6(2011-2012) ghi san giam tai

Số trang: 2
Mã số: 461189
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-06 18:18:09
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍLỚP 6Cả năm: 35 tuần – 35 tiết.Học kỳ I: 18 tuần –18 tiết.Học kỳ II: 17 tuần – 17 tiết.TiếtBàiTên bàiNội dung điều chỉnh (so với SGK xuất bản 2011) và hướng dẫn thực hiệnHỌC KÌ IChương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết)11+2Đo độ dàiMục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2): Chuyển một số thành bài tập về nhà.23Đo thể tích chất lỏngMục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn tập.34Đo thể tích chất rắn không thấm nước45Khối lượng. Đo khối lượngMục II. Đo khối lượng: Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc-van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”.56Lực. Hai lực cân bằng67Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực78Trọng lực. Đơn vị lực8Kiểm tra99Lực đàn hồi1010Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượngCâu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS trả lời.1111Khối lượng riêng + Bài tập Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất: Không dạy.12Trọng lượng riêng +Bài tập1312Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi1413Máy cơ đơn giản1514Mặt phẳng nghiêng1615Đòn bẩy17Ôn tập18Kiểm tra học kỳ IHỌC KÌ II1916Ròng rọc2017Tổng kết chương I : Cơ họcChương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết)2118Sự nở vì nhiệt của chất rắnCâu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS trả lời.2219Sự nở vì nhiệt của chất lỏng2320Sự nở vì nhiệt của chất khíCâu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không yêu cầu HS trả lời.2421Một số ứng dụng sự nở vì nhiệtThí nghiệm hình 21.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.2522Nhiệt kế. Nhiệt giaiMục 2b, mục 3 (tr.70): Đọc thêmLưu ý: Nhiệt độ trong nhiệt giai kenvin gọi là kenvin, kí hiệu là K.26Kiểm tra2723Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo nhiệt độ 2824Sự nóng chảy và đông đặcThí nghiệm hình 24.1: Không bắt buộc làm thí nghiệm, chỉ mô tả thí nghiệm và đưa ra kết quả bảng 24.1.2925Sự nóng chảy và đông đặc (tiếp theo)3026Sự bay hơi và ngưng tụMục c) Thí nghiệm kiểm tra: Chỉ cần nêu phương án thí nghiệm, còn tiến hành thí nghiệm thì HS có thể thực hiện ở nhà.3127Sự bay hơi và ngưng tụ ( tiếp theo )3228Sự sôiThí nghiệm hình 28.1: Chuyển thành thí nghiệm biểu diễn.3329Sự sôi (tiếp theo)3430Tổng kết chương II: Nhiệt học. Bài tập35Kiểm tra học kỳ II GVBM: Vương Thị Thu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN VẬT LÍ LỚP 6 Cả năm: 3 5 tuần – 35 tiết. Học kỳ I: 1 8 tuần –18 tiết. Học kỳ II: 17 tuần – 17 tiết. Tiết Bài Tên bài Nội dung điều chỉnh (so với SGK xuất bản 2011) và hướng dẫn thực hiện HỌC KÌ I Chương I. CƠ HỌC (16LT+1TH+1BT = 18 tiết) 1 1+2 Đo độ dài Mục I (Bài 1): Đơn vị đo độ dài: HS tự ôn tập. Câu hỏi từ C1 đến C10(Bài 2): Chuyển một số thành bài tập về nhà. 2 3 Đo thể tích chất lỏng Mục I. Đơn vị đo thể tích: HS tự ôn tập. 3 4 Đo thể tích chất rắn không thấm nước 4 5 Khối lượng. Đo khối lượng Mục II. Đo khối lượng: Có thể dùng cân đồng hồ để thay cho cân Rô-béc- van. Có thể em chưa biết: Theo Nghị định số 134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007 của Chính phủ thì “1 chỉ vàng có khối lượng là 3,75 gam”. 5 6 Lực. Hai lực cân bằng 6 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực 7 8 Trọng lực. Đơn vị lực 8 Kiểm tra 9 9 Lực đàn hồi 10 10 Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng Câu hỏi C7 (tr.35): Không yêu cầu HS trả lời. 11 11 Khối lượng riêng + Bài tập Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất: Không dạy. 12 Trọng lượng riêng +Bài tập 13 12 Thực hành và kiểm tra thực hành : Xác định khối lượng riêng của sỏi 14 13 Máy cơ đơn giản 15 14 Mặt phẳng nghiêng 16 15 Đòn bẩy 17 Ôn tập 18 Kiểm tra học kỳ I 1 HỌC KÌ II 19 16 Ròng rọc 20 17 Tổng kết chương I : Cơ học Chương II. NHIỆT HỌC (11LT+1TH+1BT = 13 tiết) 21 18 Sự nở vì nhiệt của chất rắn Câu hỏi C5 (tr.59): Không yêu cầu HS trả lời. 22 19 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng 23 20 Sự nở vì nhiệt của chất khí Câu hỏi C8 (tr.63), C9 (tr.64): Không yêu cầu HS trả lời. 24 21 Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt Thí nghiệm hình 21.1: ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận