Nhật kí thực tập sư phạm

Số trang: 7
Mã số: 460416
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-06 17:05:17
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌCGhi tên đề tài....Giáo sinh thực tập: Lớp: Khoa: Tại chứcThực hiện tại: ....Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬPGiáo sinh thực tập: Lớp: Khoa: Tại chứcThực hiện tại: ...Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠMGiáo sinh thực tập: Lớp: ĐH Khoa: Tại chứcThực hiện tại: Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ..., ngày tháng năm 2011BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CÁ NHÂNHọ và Tên sinh viên: Lớp Đơn vị thực tập: Căn cứ vào hướng dẫn thực tập sư phạm đào tạo cử nhân khoa học của trường ĐHSP2 dành cho sinh viên đào tạo liên thông lên đại học.Qua quá trình thực tập sư phạm tại trường THCS Phượng Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang, Tôi đã thu hoạch đ ược những kết quả như sau:1. Về nhận thức:Với cương vị là một giáo viên giảng dạy bộ môn Toán tại trường THCS, Tôi thấy người thầy phải luôn tự ý thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên tự trau dồi kiến thức, phải coi đó là nhu cầu bắt buộc, thường xuyên, phải trăn trở trước những kết quả học tập chưa cao của học trò.Toán là môn khoa học có ứng dụng rất nhiều trong đời sống cũng như trong rất nhiều ngành khoa học khác. Môn Toán tại trường học là công cụ cần thiết để học rất nhiều môn học khác và nó có tác đụng to lớn trong việc phát triển trí tuệ, tư duy, linh hoạt sáng tạo trong việc hình thành, rèn luyện nếp sống, tác phong làm việc khoa học. Đó là điều cân fthiết trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người, góp phần giáo dục những đức tính tốt như cần cù, nhẫn nại, vượt khó, tác phong khoa học...V ì vậy toán học trở thành nhu cầu cần thiết với học sinh.Việc tìm ra những phương pháp tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học là vô cùng cần thiết và bức xúc với thực tiễn hiện nay tại các trường phổ thông.Phương pháp giải pt vô tỉ tại trường THCS là một trong những mảng kiến thức hay và cần thiết với học sinh THCS, đặc biệt là với học sinh cuối cấp.Bài tập toán học có nhiều loại, nhiều dạng, mỗi loại lại có tính chất đặc thù riêng, đòi hỏi phải có phương pháp giải riêng phù hợp.Giải phương trình vô tỉ là một mảng bài tập mà học sinh lớp 9 gặp không ít khó khăn khi làm bài.2. Nội dung:- Lựa chọn chủ đề nghiên cứu- Xác định đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.- Xây dựng phương pháp nghiên cứu.- Tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu.- Phân tích và xử lý dữ liệu.- Viết đề tài.3. Kế hoạch: + Từ 15/9/2011 đến 24/9/2011: Chọn đề tài, xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Xây dựng phương pháp nghiên cứu. Liên hệ với tường và xin giáo viênhướng dẫn. Thực hiện giảng dạy chuyên môn, dự giờ.+ Từ 25/9/2011 đến 1/10/2011: tiến hành nghiên cứu và thu thập số liệu. Sưu tầm và thu thập tài liệu hỗ trợ.Tìm hiểu những thuận lợi khó khăn, các vấn đề nảy sinh liên quan tới đề tài. giảng dạy chuyên môn.+ Từ 2/10/2011 đến 8/10/2011: Phân tích và xử lý số liệu, viết nháp đề tài. giảng dạy chuyên môn.+ Từ 9/10/2011 đến 15/10/2011: viết và hoàn thành đề tài. Báo cáo đề tài đã hoàn thiện với ban chỉ đạo trường thực tập, hoàn thành hồ sơ thực tập, thực hiện giảng dạy chuyên môn. Kết thúc thời gian thực tập.4. Thuận lợi và khó khăn:a./ Thuận lợi: - Đợt thực tập sư phạm đào tạo cử nhân khoa học của trường ĐHSPII được sự thống nhất của BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 BÀI TẬP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ghi tên đề tài.... Giáo sinh thực tập: Lớp: Khoa: Tại chức Thực hiện tại: .... Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 SỔ NHẬT KÝ THỰC TẬP Giáo sinh thực tập: Lớp: Khoa: Tại chức Thực hiện tại: ... Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 BẢN TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM Giáo sinh thực tập: Lớp: ĐH Khoa: Tại chức Thực hiện tại: Tỉnh : Bắc Giang Năm :2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận