Phương pháp chuẩn độ kết tủa

Số trang: 18
Mã số: 457959
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 18
Sao chép
Ph ng pháp chu n đ k t ươ ế
t a
Gi ng viên h ng d n: D ng Th Lan ướ ươ
Nhóm sinh viên th c hi n:
Ph ng pháp ươ
mohr
Nguy n Th Tuy t ế
Nguy n Th Thúy
Đào Th Bích
Nguy n Th H nh
Tr n Văn Tuy n ế
Nguy n Th H ng Lan ươ
L p CĐ9KM2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ph ng pháp xác đ nh đi m ươ
d ng trong chu n đ đo b c
Nguyên t c:
Chu n đ k t t a là ph ng pháp th ế ươ
tíchd a trên c s c a các ph n ng t o ch t ơ
k t t a ít tanế
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Ph ng pháp xác đ nh đi m ươ
d ng trong chu n đ đo b c
Yêu c u c a ph n ng chu n đ :
+ Ph n ng x y ra đúng ph ng trình, kng ph n ươ
ng ph .
+ Ph n ng x y ra nhanh, nh y, ch n l c.
+ T o k t t a không tan. ế
+ Ch n đ c ch th thích h p ượ
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-25 12:02:45
Phương pháp chuẩn độ kết tủaPhương pháp xác định điểm dừng trong chuẩn độ đo bạc Nguyên tắc: Chuẩn độ kết tủa là phương pháp thể tíchdựa trên cơ sở của các phản ứng tạo chất kết tủa ít tan
— Xem thêm —